สติ๊กเกอร์ไลน์ Toilet-bound Hanako-kun Voice Stickers
มีเสียง

Toilet-bound Hanako-kun Voice Stickers

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

Capture the excitement of the popular TV anime Toilet-bound Hanako-kun with these voiced stickers. Use famous phrases from Hanako-kun and the others to really spice up your chats!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :