สติ๊กเกอร์ไลน์ DaiGo MeNTaLiST Stickers
มีเสียง

DaiGo MeNTaLiST Stickers

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

Voice stickers from DaiGo the mentalist are finally here. If these stickers don't make you smarter, they'll at least make your chats interesting!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :